เจ้าหน้าที่การเงิน (ด้านรับ)

Open Link Co., Ltd.

About Company

Open Link was established in 2007 as a logistics service company with core business in International sea & air transportation and forwarding. Our primary mission is to provide innovative, fast and reliable technical assistance to individuals and organizations in order to accelerate local and international development efforts.

รายละเอียดงาน

 • จัดทำใบแจ้งหนี้ ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และตรวจสอบยอดเงินที่ลูกหนี้ชำระเข้ามาให้ถูกต้อง
 • งานติดต่อสอบถามการชำระหนี้
 • สรุปผลรายรับ รวบรวม จัดทำและ Update ข้อมูลทางการเงิน
 • ประสานงานกับธนาคารที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี สาขาการเงิน บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์บริหารจัดการด้านการเงินและบัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ยินดีพิจารณารับเด็กจบใหม่
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
 • มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารประสานงาน และมีใจรักบริการ
 • มีการทำงานเชิงรุกและมีความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีไหวพริบ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปและอุปกรณ์สำนักงานได้

To apply, please submit your application and CV attaching a recent photograph and necessary documents using the button below:

Open Link Co., Ltd. 

216/35 11th Fl., L.P.N. Tower
Nanglinchee Rd., Chongnonsee
Yannawa, Bangkok 10120
Tel: +662-285-4112-23

 • Accepted file types: pdf, doc, docx, txt.

About Jobs

Recruiting the right people is fundamental to ensuring the success of your business. LM and AFL e-Jobs is the perfect solution for meeting your recruitment needs with a targeted digital and print readership. Contact us for more details.

TEST